คำขวัญประจำตำบลหนองบัว หนองบัวถิ่นอุดม เที่ยวชมสะพานเทพสุดา ศูนย์บำบัดยาเสพติด แดนเนรมิตเกาะมหาราช สวยสะอาดลำน้ำปาว ถิ่นกลองยาวศิลปะ สรภัญญะเสียงดี ประเพณีงานทอดเทียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศขายวัสดุครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2558
ประกาศขายวัสดุครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2558 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวเรื่อง จำหน่ายขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวเรื่อง จำหน่ายขายทอดตลาดพั ...
...
อ่านต่อ... 
 
คำพิพากษาศาลปกครอง สั่งให้ผู้ว่าฯ สอบสวนเผาผิดนายกเทศมนตรี
คำพิพากษาศาลปกครอง สั่งให้ผู้ว่าฯ สอบสวนเผาผิดนายก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เงินประจำตำแหน่งได้รับหรือไม่ระหว่างไปช่วยราชการ
เงินประจำตำแหน่งได้รับหรือไม่ระหว่างไปช่วยราชการ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
คำพิพากษาศาลปกครอง สั่งให้ผู้ว่าฯ สอบสวนเผาผิดนายกเทศมนตรี
คำพิพากษาศาลปกครอง สั่งให้ผู้ว่าฯ สอบสวนเผาผิดนายก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ระเบียบ ทต.หนองบัว หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการฯ
ระเบียบ ทต.หนองบัว หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการฯ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด กรณี ทต.โพนพิสัย
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด กรณี ทต.โพนพิสัย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารสำนักงาน
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารสำนักงาน ...
...
อ่านต่อ... 
 
ตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม
ตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาประกอบอาหาร อ ...
...
อ่านต่อ... 
 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลงลูกรัง สายแยกไชยวาร-คำขาม-ร่องหิน ช่วงแยกสายไชยวาร – คำขาม
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลงลูกรัง สายแยกไชยวาร-คำขาม-ร่อ ...
...
อ่านต่อ... 
 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลงลูกรัง สายนาเรียง 2 ดอนฤาษี ช่วงแยกนาเรียง 2 –ถึงไร่นายสันติ
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลงลูกรัง สายนาเรียง 2 ดอนฤาษี ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  10 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
  infographics
  ผู้ดูแลระบบ
  โยธาไทย
  aec
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  จังหวัดกาฬสินธุ์
  สายด่วนรัฐบาล
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
  กระทรวงมหาดไทย
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ช่อง3
  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ช่อง9
  ช่อง7
  ช่อง5
  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม